Wydarzenia

Konkurs na najpiękniejszy Zielnik – zaproszenie

Konkurs na najpiękniejszy Zielnik!

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Zielniki były pasją wielu osobistości np. Elizy Orzeszkowej. Pozwalają systematyzować dzikość natury i są ogromnym zbiorem wiedzy botanicznej.

Zrób własny zielnik i wyślij go do nas!

Download (PDF, 2.07MB)

Download (PDF, 1.56MB)

Cudowna Moc Bukietów 2017 – rozstrzygnięcie Podstolice

Znamy już nazwiska tegorocznych laureatów IX edycji Cudownej Mocy Bukietów w Podstolicach.
Serdecznie Gratulujemy!

Podstolice:

Tradycyjny bukiet zielny:

I – Agnieszka Włudyka

II – Agnieszka Piotrowska – Hajduk

III – Aneta Kwit

Mały bukiet:

I – Marcel Sikora

II – Kaja Hajduk

III – Szymon Żołnierczyk

Cudowna Moc Bukietów 2017 – rozstrzygnięcie Kraków

Znamy już nazwiska tegorocznych laureatów VII edycji Cudownej Mocy Bukietów w Krakowie.
Serdecznie Gratulujemy!

Tradycyjny bukiet zielny:

I – Bernadetta Walczak

II – Anna Ruśkowska

III – Elżbieta Madyda

Profesjonalny Bukiet Florysty:

I – Elżbieta Madyda

II – Katarzyna Pacewicz

III – Barbara Jonak

Mały Bukiet:

I – Julia Leleń

II – Bartłomiej Świdroń

III – Oliwia i Nikola Kaptur

 

Dodatkowo Puchar Województwa Małopolskiego otrzymaili:

Izabela Godawa

Jolanta Grzesiak

Jerzy Bibuła

Cudowna Moc Bukietów 2017 – WARSZTATY

 

Program warsztatów Cudownej Mocy Bukietów:

 

– 07.08 grupa poranna (9.00) i popołudniowa (16.00) warsztaty florystyczne w Małopolskim Centrum Edukacji Florystycznej

– 08.08 grupa poranna (9.00) i popołudniowa (16.00) warsztaty florystyczne w Małopolskim Centrum Edukacji Florystycznej

– 09.08 15.00-18.00 warsztaty zielarskie w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

– 10.08 15.00-18.00 warsztaty zielarskie w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Więcej informacji o nich na stronie instytutdziedzictwa.pl, cudownamocbukietow.pl, mcef.pl lub pod telefonem 668 183 183

 

UWAGA! rejestracja na warsztaty poprzez wysłanie maila na adres info@instytutdziedzictwa.pl

 

Cudowna Moc Bukietów 2017

Zapraszamy do udziału w VIII edycji “Cudownej Mocy Bukietów” 15 sierpnia 2017!

 

Cudowna Moc Bukietów Kraków 2016 – rozstrzygnięcie!

Znamy już nazwiska tegorocznych laureatów VII edycji Cudownej Mocy Bukietów w Krakowie.
Serdecznie Gratulujemy! (more…)

Cudowna Moc Bukietów Podstolice 2016 – rozstrzygnięcie!

Znamy już nazwiska tegorocznych laureatów VIII edycji Cudownej Mocy Bukietów w Podstolicach.
Serdecznie Gratulujemy! (more…)

Cudowna Moc Bukietów 2016 regulamin dla Podstolic

REGULAMIN KONKURSU

„Cudowna moc bukietów”

PODSTOLICE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, pt. „Cudowna moc bukietów – Podstolice” zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej), a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, a także postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.
 3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie tradycyjnego bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej. Bukiet powinien zawierać wyłącznie to, co pochodzi z pól i ogrodów.
 4. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Instytut Dziedzictwa” z siedzibą w Krakowie – zwane dalej „Organizatorem”.
 5. Konkurs adresowany jest wyłącznie do mieszkańców gminy Wieliczka i wiernych Parafii Podstolice.
 6. Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jeden Bukiet. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie.
 7. Nie określa się wielkości bukietów. Tradycyjne wiązanki tzw. ziela zawierały wyłącznie to, co pochodziło z pól i ogrodów. Było w nim dużo ziół: mięty, ruty, dziewanny, lebiodki, krwawnika, rozmarynu, wiele kwiatów: malw, mieczyków, georginii, kłosy zbóż, gałązki: jarzębiny, leszczyny, mirtu. Ponadto: makówki, warzywa i owoce, np. nabite na patyk jabłko czy ziemniak.
 8. Bukiety będą oceniane w kategorii- Tradycyjny Bukiet Zielny. Ponadto zostanie przeprowadzony konkurs dla dzieci do 13 roku- „Mały” Bukiet, kryterium kategorii jest wiek uczestnika.
 9. Kryterium oceny bukietów brane pod uwagę przez Jury to skład bukietu oraz kompozycja.
 10. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety w poniedziałek 15. sierpnia 2016 roku w godzinach od 8.00 do 12.00 przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem Ducha Świętego w Podstolicach 25,
  32-020 Wieliczka. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia. Bukiet należy dostarczyć na własny koszt.
 11. Finał Konkursu odbędzie się w poniedziałek 15. sierpnia 2016 roku w godzinach od 12.00 do 13.00 na scenie głównej
  przy Parafii Rzymsko – Katolickiej PW. Ducha Świętego w Podstolicach 25, 32-020 Wieliczka.
 12. Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi o sumarycznej wartości:

I miejsce- 200 zł

II miejsce- 150 zł

III miejsce- 100 zł

W przypadku konkursu dla dzieci będą to nagrody rzeczowe o wartości

I miejsce- 200 zł

II miejsce- 150 zł

III miejsce- 100 zł

Zostanie również przyznane łącznie 20 nagród wyróżnień w postaci nagród rzeczowych wartości ok. 50 zł

 1. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu.
 2. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
 3. Laureaci I miejsca w kategorii Tradycyjny Bukiet Zielny zostaną zaproszeni przez Czesława Siekierskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego na wyjazd edukacyjny do Brukseli. Uczestnik, który zajął  I miejsca – otrzyma zaproszenie na wyjazd dla 2 osób (w tym przynajmniej jedna osoba pełnoletnia). Nie dotyczy kategorii „Mały” Bukiet – Konkurs dla dzieci.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek 15. sierpnia 2016 roku w miejscu odbywania się Konkursu w Podstolicach
  oraz opublikowane w dniu 17. sierpnia na stronie instytutdziedzictwa.pl oraz www.cudownamocbukietow.pl.
 5. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.
 6. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@instytutdziedzictwa.pl.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej instytutdziedzictwa.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 10. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora.
 11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu.

Konkurs jest częścią projektu „Cudowna Moc Bukietów” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa i współfinansowanego przez: Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Wieliczka. Sponsorzy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Stalprodukt S.A.

Cudowna Moc Bukietów 2016 regulamin

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

 

„Cudowna Moc Bukietów”

 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, pt. „Cudowna moc bukietów” zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Instytut Dziedzictwa” z siedzibą w Krakowie – zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego i turystów. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie.
 4. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej), a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.
 5. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia).
 6. We wszystkich kategoriach konkursowych bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, dziewanna, lebiodka, krwawnik, hyzop, czarnuszka, cząber, rozmaryn i in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu. Nie określa się wielkości bukietów. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki muszą mieć charakter ekologiczny (dopuszczalne są wstążki z materiałów naturalnych).
 7. Bukiety będą oceniane w kategoriach:
 8. „Tradycyjny Bukiet Zielny” – głównym kryterium oceny jest skład i ilość wykorzystanych ziół i kwiatów. Zgodnie z małopolską tradycją Tradycyjny Bukiet Zielny zawiera również nabite na patyk jabłko. Naręcza ziół i kwiatów będą przypisywane do tej kategorii.
 9. „Profesjonalny Bukiet Florysty” – kryterium oceny to technika ułożenia bukietu i odpowiedni dobór ziół i kwiatów. Inne formy niż bukiet również są dopuszczalne.
 10. „Mały Bukiet” – konkurs dla dzieci do 13 roku życia. Kryterium oceny to staranność wykonania i dobór ziół i kwiatów. Bukiet musi być wykonany samodzielnie.

 

Osoba zgłaszająca swój Bukiet do konkursu sama decyduje o kategorii, do której chce go zakwalifikować. W przypadku wątpliwości rozstrzyga przedstawiciel Organizatora.

 

 1. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety w poniedziałek 15. sierpnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 obok sceny usytuowanej na Małym Rynku w Krakowie. Organizator sporządzi potwierdzenie pozostawienia bukietu, zawierające dane osobowe oraz kontaktowe Uczestnika, w 2 egzemplarzach po jednym dla Uczestnika i Organizatora. Bukiety należy dostarczyć na własny koszt.
 2. Finał Konkursu odbędzie się w poniedziałek 15. sierpnia 2016 roku w godzinach od 12.30 do 16.00 na scenie usytuowanej na Małym Rynku w Krakowie.
 3. Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii nagrodzeni zostaną nagrodami o orientacyjnej wartości około:

I miejsce– 200 zł

II miejsce– 150 zł

III miejsce– 100 zł

W przypadku konkursu dla dzieci będą to nagrody rzeczowe o wartości

I miejsce– 300 zł

II miejsce– 200 zł

III miejsce– 100 zł

 

Zostanie również przyznane łącznie 30 nagród wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.

 1. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu.
 2. Laureaci pierwszych miejsc zostaną zaproszeni przez Czesława Siekierskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego na wyjazd edukacyjny do Brukseli. Laureaci otrzymają zaproszenia na wyjazd dla 2 osób (w tym przynajmniej jedna osoba pełnoletnia). Nie dotyczy kategorii „Mały” Bukiet – Konkurs dla dzieci.
 3. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek 15. sierpnia 2016 roku w miejscu odbywania się Konkursu w Krakowie oraz opublikowane w dniu 17. sierpnia na stronie instytutdziedzictwa.pl oraz na stronie cudownamocbukietow.pl
 5. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.
 6. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@instytutdziedzictwa.pl.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej instytutdziedzictwa.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
 10. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 11. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora.
 12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania bukietów nagrodzonych nagrodami głównymi (I-III miejsce), od czego może jednak odstąpić.

 

 

 

Konkurs jest częścią projektu „Cudowna Moc Bukietów” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa i współfinansowanego przez: Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sponsorzy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Stalprodukt S.A.

Cudowna Moc Bukietów 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach w Muzeum Farmacji CM UJ i Małopolskim Centrum Edukacji Florystycznej!

Program warsztatów Cudownej Mocy Bukietów:

– 05.08 15.00-18.00 warsztaty zielarskie w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

– 11.08 od 15.30 warsztaty florystyczne w Małopolskim Centrum Edukacji Florystycznej

– 12.08 od 9.00 warsztaty florystyczne w Małopolskim Centrum Edukacji Florystycznej

 

UWAGA!
rejestracja na warsztaty poprzez wysłanie maila na adres info@instytutdziedzictwa.pl. Limit miejsc na dany dzień to 15os.

 

Serdecznie zapraszamy!