Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza zgodę na naszą politykę w zakresie używania plików cookie.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo w polityce cookies.

Tak, akceptuję
Pomiń menu

Regulamin wydarzenia w Podstolicach

REGULAMIN KONKURSU

„Cudowna moc bukietów”

PODSTOLICE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, pt. „Cudowna moc bukietów – Podstolice” zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej), a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, a także postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.
 3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie tradycyjnego bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej. Bukiet powinien zawierać wyłącznie to, co pochodzi z pól i ogrodów.
 4. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Instytut Dziedzictwa” z siedzibą w Krakowie – zwane dalej „Organizatorem”.
 5. Konkurs adresowany jest wyłącznie do mieszkańców gminy Wieliczka i wiernych Parafii Podstolice.
 6. Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jeden Bukiet. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie.
 7. Nie określa się wielkości bukietów. Tradycyjne wiązanki tzw. ziela zawierały wyłącznie to, co pochodziło z pól i ogrodów. Było w nim dużo ziół: mięty, ruty, dziewanny, lebiodki, krwawnika, rozmarynu, wiele kwiatów: malw, mieczyków, georginii, kłosy zbóż, gałązki: jarzębiny, leszczyny, mirtu. Ponadto: makówki, warzywa i owoce, np. nabite na patyk jabłko czy ziemniak.
 8. Bukiety będą oceniane w kategorii- Tradycyjny Bukiet Zielny. Ponadto zostanie przeprowadzony konkurs dla dzieci do 13 roku- „Mały” Bukiet, kryterium kategorii jest wiek uczestnika.
 9. Kryterium oceny bukietów brane pod uwagę przez Jury to skład bukietu oraz kompozycja.
 10. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety we wtorek 15. sierpnia 2017 roku w godzinach od 8.00 do 12.00 przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem Ducha Świętego w Podstolicach 25, 32-020 Wieliczka. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia. Bukiet należy dostarczyć na własny koszt.
 11. Finał Konkursu odbędzie się we wtorek 15. sierpnia 2017 roku w godzinach od 12.00 do 13.00 na scenie głównej
  przy Parafii Rzymsko – Katolickiej PW. Ducha Świętego w Podstolicach 25, 32-020 Wieliczka.
 12. Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi o sumarycznej wartości:

I miejsce- 200 zł

II miejsce- 150 zł

III miejsce- 100 zł

W przypadku konkursu dla dzieci będą to nagrody rzeczowe o wartości

I miejsce- 200 zł

II miejsce- 150 zł

III miejsce- 100 zł

Zostanie również przyznane łącznie 20 nagród wyróżnień w postaci nagród rzeczowych wartości ok. 50 zł

 1. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu.
 2. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
 3. Laureaci I miejsca w kategorii Tradycyjny Bukiet Zielny zostaną zaproszeni przez Czesława Siekierskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego na wyjazd edukacyjny do Brukseli. Uczestnik, który zajął  I miejsca – otrzyma zaproszenie na wyjazd dla 2 osób (w tym przynajmniej jedna osoba pełnoletnia). Nie dotyczy kategorii „Mały” Bukiet – Konkurs dla dzieci.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone we wtorek 15. sierpnia 2017 roku w miejscu odbywania się Konkursu w Podstolicach
  oraz opublikowane w dniu 17. sierpnia na stronie instytutdziedzictwa.pl oraz www.cudownamocbukietow.pl.
 5. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.
 6. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@instytutdziedzictwa.pl.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej instytutdziedzictwa.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 10. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora.
 11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu.

 

 

Konkurs jest częścią projektu „Cudowna Moc Bukietów” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa i współfinansowanego przez: Województwo Małopolskie, Narodowe Centrum Kultury, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Wieliczka. Sponsorzy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Stalprodukt S.A.