Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza zgodę na naszą politykę w zakresie używania plików cookie.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo w polityce cookies.

Tak, akceptuję
Pomiń menu

Konkurs Kraków 2013

Program konkursu na bukiet zielny Cudowna Moc Bukietów 15 sierpnia 2013 Kraków Mały Rynek. 10.00-13.00 przyjmowanie bukietów i rejestracja zgłoszeń. 13.00 Pieśń Maryjna odegrana z wieży Mariackiej. Program artystyczny, ekologiczny i botaniczny. 13.15 święcenie bukietów zielnych. 13.30 Joanna Słowińska z zespołem - koncert. 14.30 ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów.

KRAKÓW 2013
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

“Cudowna moc bukietów

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, pt. „Cudowna moc bukietów” zwanym dalej „Konkursem”.

 2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej),
  a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku. A także postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.

 3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie tradycyjnego bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej. Bukiet powinien zawierać wyłącznie to, co pochodzi z pól i ogrodów.

 4. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Instytut Dziedzictwa” z siedzibą w Krakowie – zwane dalej „Organizatorem”.

 5. Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego i turystów. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie. Nie określa się wielkości bukietów. Tradycyjne wiązanki tzw. ziela zawierały wyłącznie to, co pochodziło z pól
  i ogrodów. Było w nim dużo ziół: mięty, ruty, dziewanny, lebiodki, krwawnika, rozmarynu, wiele kwiatów: malw, mieczyków, georginii, kłosy zbóż, gałązki: jarzębiny, leszczyny, mirtu. Ponadto: makówki, warzywa i owoce, np. nabite na patyk jabłko
  czy ziemniak. Do takiego bukietu miało prawo trafić wszystko, co urodziła ziemia i co było ważne dla ludzkiego bytu.
 6. Bukiety będą oceniane w dwóch kategoriach – Tradycyjny Bukiet Zielny, oraz Bukiet Miejski – Kompozycja Kwiatowa. Osoba zgłaszająca swój Bukiet do konkursu sama decyduje o kategorii, do której chce go zakwalifikować. Ponadto zostanie przeprowadzony konkurs dla dzieci do lat 13 roku – „Mały” Bukiet, kryterium kategorii jest wiek uczestnika.

 7. W kategorii Tradycyjny Bukiet Zielny głównym kryterium oceny bukietów branym pod uwagę przez Jury jest skład bukietu
  i ilość wykorzystanych ziół. w kategorii drugiej, Bukiet Miejski, głównym kryterium oceny jest kompozycja. W kategorii „Mały” Bukiet oceniane będzie staranność wykonania oraz kreatywność.

 8. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety w czwartek 15. sierpnia 2013 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 obok sceny usytuowanej na Małym Rynku w Krakowie. Organizator sporządzi potwierdzenie pozostawienia bukietu, zawierające dane osobowe i adresowe Uczestnika, w 2 egzemplarzach po jednym
  dla Uczestnika i Organizatora. Bukiety należy dostarczyć na własny koszt.
 9. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych. 

 10. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora. 

 11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu. 

 12. Finał Konkursu odbędzie się w czwartek 15. sierpnia 2013 roku w godzinach od 13.00 do 14.30 na scenie usytuowanej
  na Małym Rynku w Krakowie.

 13. Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii nagrodzeni zostaną nagrodami finansowymi: 

I miejsce– 200 zł

II miejsce– 150 zł

III miejsce– 100 zł 

W przypadku konkursu dla dzieci będą to nagrody rzeczowe o wartości zgodnej z poszczególnymi miejscami.

Zostanie również przyznane łącznie 10 nagród wyróżnień w postaci nagród rzeczowych wartości ok. 50 zł

Ponadto, zarówno nagrody główne jak i wyróżnienia zostaną uhonorowane nagrodami dodatkowymi.

 1. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu.

 2. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.

 3. Laureaci I i II miejsca w kategoriach Tradycyjny Bukiet Zielny oraz Bukiet Miejski zostaną zaproszeni przez Bogusława Sonika – Posła do Parlamentu Europejskiego na wyjazd edukacyjny do Brukseli. Uczestnik, który zajął I miejsca – otrzyma zaproszenie na wyjazd dla 3 osób (w tym przynajmniej jedna osoba pełnoletnia). Uczestnik, który zajął II miejsce– otrzyma zaproszenie na wyjazd dla 2 osób (w tym jedna osoba pełnoletnia). Termin wyjazdu 15-19 września 2013 roku. Nie dotyczy kategorii „Mały” Bukiet – Konkurs dla dzieci.

 4. Wyniki zostaną ogłoszone w czwartek 15. sierpnia 2013 roku w miejscu odbywania się Konkursu w Krakowie oraz opublikowane w dniu 16. sierpnia na stronie www.instytutdziedzictwa.pl.
 5. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.

 6. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@instytutdziedzictwa.pl.

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej www.instytutdziedzictwa.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

Konkurs jest projektu „Cudowna Moc Bukietów” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa i współfinansowanego przez: Narodowe Centrum Kultury, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Województwo Małopolskie, Gminę Kraków, Gminę Wieliczka, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A oraz Stalprodukt S.A.

Liliana Sonik

Prezes Zarządu

Pliki do pobrania:

List Kraków

Regulamin Kraków

Pobierz wszystkie (zip)