Używamy plików cookie do usprawnienia funkcjonowania witryny internetowej oraz polepszenia jakości świadczonych usług. Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza zgodę na naszą politykę w zakresie używania plików cookie.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo w polityce cookies.

Tak, akceptuję
Pomiń menu

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Stowarzyszenie „Instytut Dziedzictwa” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cudownamocbukietow.pl

Stowarzyszenie „Instytut Dziedzictwa”:

Telefon: +48 668 183 183
E-mail: info@instytutdziedzictwa.pl
Adres korespondencyjny: ul. Jagodowa 15/3, 30-427 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.cudownamocbukietow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 08.09.2015r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.08.2022r.

Strona internetowa www.cudownamocbukietow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki pdf, doc itp. – staramy się ograniczyć do minimum i osadzać większość informacji bezpośrednio na stronie internetowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • wersja tekstowa strony (bez grafiki),
  • zdjęcia i grafiki zamieszczane na stronie posiadają tekst alternatywny,
  • mapa strony.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Stowarzyszenia.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.08.2022r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji 31.08.2022r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. E-mail: info@instytutdziedzictwa.pl, tel: 668 183 183. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Instytut Dziedzictwa niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Instytut Dziedzictwa może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.